ПРЕВОДАЧИ

Квалифицирани преводачи,  
с висше филологическо образование.

ПРВОДАЧИ

Квалифицирани преводачи, по-голяма част от които са с висше филологическо образование. Всички те са одобрени и оторизирани да извършват преводаческа дейност от Министерството на външните работи.

Преводите се извършват от квалифицирани преводачи с висше филологическо образование. Всички те са одобрени от Министерство на Външните работи. Изключително взискателни сме към преводачите, тъй като те изграждат името на фирмата, а ние държим на него.

Устни преводи на всички езици

  1. СИМУЛАТИВЕН - Симултанният превод се извършва в момента на среща. Той изисква съответната техника – кабини, микрофони, слушалки. Обикновено поради натоварването и отговорността, породени от непрекия контакт между говорещия и преводача, се налага този превод да се извършва от екип преводачи. Цената се определя на ден, час и според броя на преводачите.  
  2. КОНСЕКУТИВЕН -За консекутивният превод не се изисква специална техника, изцяло се разчита на компетентността на преводача. Цената се определя на час, за един или двама преводачи, в зависимост от естеството на услугата и превода. 
  3. ПРИДРУЖАВАНЕ Придружаването освен превод включва и помощ при осъществяване на контакти, пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други подобни ситуации. Цената се определя на час, за преводач.