English Bulgarian

ЛЕГАЛИЗАЦИИ:


Освен с преводаческа дейност, фирма “Корект М” извършва и легализация на всички видове документи, необходими за България и чужбина.
Легализацията представлява заверка на документите в съответните институции и министерства, които ги издават, с което се удостоверява автентичността им. Легализацията на документите се извършва с цел да се докаже тяхната легитимност. Пълната легализация на всеки един документ завършва с поставянето на т.нар. печат Апостил, който според Хагската конвенция е необходим, за да бъде признат документът извън границите на страната, която го издава. В България Апостил се поставя от Министерство на Правосъдието и Министерство на Външните работи.
Документ, който няма Апостил, не се признава и не подлежи на легализация в страната, за която е предназначен.

Всички документи, идващи от чужбина за България, независимо какви са те, независимо от това дали са копия или оригинали, трябва да имат Апостил, за да бъдат преведени и Консулски отдел да завери нашия превод.
С изключение на държави с който Република България има правна помощ.СРОКОВЕ:


Сроковете зависят от вида на документите и министерствата през които трябва да минат. Образувателните (дипломи, уверения и др.) както и съдебни и нотариални документи се бавят повече. За по–подробна информация обадете се в офиса.