English Bulgarian

ЦЕНИ


Обикновени текстове
Преводът на обикновен текст се извършва за срок до 3 работни дни.

Специализирани текстове
Преводът на специализиран текст се извършва в по-дълъг срок в зависимост от обема и типа на текста. Специализирани са юридически, технически, медицински, икономически, тясно специализирани (с химическа и физическа терминология) текстове, научни статии и др.

Експресен превод
Цената за експресна услуга е с 50% по-висока от нормалната цена ако преводът се извършва в рамките на деня и със 100% по-висока ако преводът се извършва за няколко часа.

Всички преводи над 10 стр. се извършват в срок по договаряне, както и цена по договаряне (за текстове от 50 стр. нагоре фирмата предлага отстъпка).
Под една страница се разбира 1800 знака с интервалите по БДС.

Преводите могат да бъдат заплатени по банков път:
Уни Кредит БУЛБАНК АД
Сметка IBAN:BG 08 UNCR 7630 1013 5206 01
BIC KOD:UNCRBGSF

Устни преводи на всички езици
Симултанен
Симултанният превод се извършва в момента на среща. Той изисква съответната техника – кабини, микрофони, слушалки. Обикновено поради натоварването и отговорността, породени от непрекия контакт между говорещия и преводача, се налага този превод да се извършва от екип преводачи. Цената се определя на ден, час и според броя на преводачите.
Консекутивен
За консекутивният превод не се изисква специална техника, изцяло се разчита на компетентността на преводача. Цената се определя на час, за един или двама преводачи, в зависимост от естеството на услугата и превода.
Придружаване
Придружаването освен превод включва и помощ при осъществяване на контакти, пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други подобни ситуации. Цената се определя на час, за преводач.

?

1. Министерство на правосъдието – 2.50 лв.

2. Министерство на външните работи:
- нормална услуга с Апостил – 30 лв.
- бърза услуга с Апостил – 45 лв.
- експрес с Апостил – 60 лв.

В случаите при заверка подписа на преводач или на страна с правна помощ:
- нормална услуга – 15 лв.
- бърза услуга – 22.50 лв.
- експрес – 30 лв.

3. Министерство на вътрешните работи:
- нормална услуга - 2 лв. за първа страница; 2-ра и всяка следваща страница – 1 лв.
- бърза услуга – 4 лв. за първа страница; 2-ра и всяка следваща страница – 2 лв.

4. Банкова такса – 5.00 лв.

5. Министерство на здравеопазването:
- академична справка – 2.50 лв.
- диплома – 2.50 лв.
- приложение към диплома – 2.00 лв.
- имунизационен паспорт – 2.00 лв.
- медицинско свидетелство – 3.00 лв.
- медицинска епикриза – 2.50 лв.
- медицинско направление – 2.50 лв.
- медицински протокол – 3.00 лв.
- протокол за лечение в чужбина – 3.00 лв.
- разрешение за пренасяне на труп – 3.00 лв.
- сертификат за специалност – 5.00 лв.
- чуждестранна диплома – 5.00 лв.
- сертификат за производство на лекарствени средства, козметика, хранителни изделия, алкохолни продукти и др. – 3.00 лв.
- служебна бележка – 2.50 лв.
- уверение – 2.50 лв.
- удостоверение – 2.50 лв.
- учебни програми на висшите медицински училища и колежите – 3.00 лв.

Фирмена такса за услуга на 1 документ – 15.00 лв.
Фирмена такса за услуга на 1 документ на всички посолства – 20 лв.


ЕзикОбикновени текстовеСпециализирани текстове Експресен превод
Английски език111724
Немски език121826
Френски език111724
Руски език101523
Италиански език132027
Испански език111724
Холандски език152330
Полски език121826
Сръбски език121826
Македонски език152330
Словенски език152330
Словашки език121826
Чешки език121826
Румънски език152330
Гръцки език132027
Португалски език152330
Турски език152330
Арабски език152330
Унгарски език203038
Албански език203038
Шведски език182735
Датски език253845
Норвежки език162432
Иврит233542
Украински език162432
Хърватски език132027
Китайски език507590
Японски език507590
Литовски език304560
Латвийски език304560
Азърбайджански език304560
Грузински език406075
Фински език406075
Персийски език406075
Арменски език203038
Виетнамски език304560